ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Περιεδρικό συρίγγιο είναι η μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα φλεγμονής στην περιοχή (απόστημα), που εκδηλώνεται με πόνο, ερυθρότητα, διόγκωση και πυρετό.

Η αυτόματη ή χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος είναι δυνατόν να οδηγήσει στη δημιουργία περιεδρικού συριγγίου. Κυριότερο σύμπτωμα είναι η χρόνια αποβολή βλεννοπυώδους υγρού.

 

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΜΕ LASER FISTULA TRACT LASER CLOSURE (FILAC)

 

​Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου με Laser περιλαμβάνει την προώθηση ειδικής οπτικής ίνας εντός του συριγγίου και την κυκλοτερή εφαρμογή ενέργειας.

Το αποτέλεσμα είναι η ελεγχόμενη φωτοθερμική αποδόμηση και ταυτόχρονη σύγκλειση του συριγγίου. To Laser δεν προκαλεί καμία επίδραση στους ιστούς γύρω από το συρίγγιο.

 

  • Η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής
  • Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση του συριγγίου
  • Δεν υπάρχει καθόλου αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης
  • Δεν υπάρχει καθόλου πόνος μετά την επέμβαση