ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ

Η κύστη κόκκυγα είναι μια συχνή πάθηση στις ηλικίες μεταξύ 15 και 30 ετών, με τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το οικογενειακό ιστορικό προδιαθέτουν στην εμφάνισή της. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης, το βάθος της μεσογλουτιαίας σχισμής και το είδος της τριχοφυϊας.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας είναι η ανοικτή, η κλειστή και η ημίκλειστη. Μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι οι μεγάλες χειρουργικές τομές και ο μακρός χρόνος μετεγχειρητικής επούλωσης.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ ΜΕ LASER

 

​Η μέθοδος Laser περιλαμβάνει την εισαγωγή της ειδικής οπτικής ίνας εντός της κύστης από μικρού μεγέθους τομή και την κυκλοτερή εφαρμογή ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η ελεγχόμενη φωτοθερμική αποδόμηση της κύστης και όλων των συριγγίων και η ταυτόχρονη σύγκλεισή τους.

  • Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της κύστης
  • Δεν υπάρχει καθόλου αιμορραγία
  • Η εγχειρητική τομή είναι ελάχιστη
  • Δεν υπάρχει καθόλου πόνος μετά την επέμβαση
  • Η επούλωση και η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ταχύτατη
  • Το ποσοστό επιτυχίας είναι συγκρίσιμο με αυτό των κλασσικών μεθόδων