ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

Η νόσος των αιμορροΐδων είναι ιδιαίτερα συχνή. Περίπου το 80% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με αιμορροΐδες τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος και η αιμορραγία. Διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροΐδες.

Η βασικότερη αιτία που σχετίζεται με την εμφάνισή τους είναι η δυσκοιλιότητα και ιδιαίτερα, η έντονη και χρονοβόρος προσπάθεια κατά την αφόδευση. Κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Οι αιμορροΐδες 3ου και 4ου βαθμού θεραπεύονται μόνο με χειρουργική επέμβαση.

 

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ LASER (LASER HEMORRHOIDOPLASTY LHP)

 

Η εφαρμογή του Laser στους αιμορροϊδικούς όζους οδηγεί στην προοδευτική συρρίκνωσή τους. Με αυτό τον τρόπο η νόσος θεραπεύεται χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση των αιμορροΐδων. Το Laser δρα μόνο στις αιμορροΐδες και δεν επηρρεάζει τους φυσιολογικούς ιστούς.

 

  • Η επέμβαση γίνεται χωρίς καθόλου αιμορραγία
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος κάκωσης των πέριξ ανατομικών στοιχείων
  • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος ως καθόλου
  • Το 98% των ασθενών δηλώνουν ευχαριστημένοι από την επέμβαση και το αποτέλεσμά της