Οι αιμορροΐδες αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ανατομίας του πρωκτού. Πρόκειται, ουσιαστικά, για “σάκους” που γεμίζουν με αίμα κατά την αφόδευση και ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν την περιοχή από τραυματισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι αιμορροΐδες μεγαλώνουν σε μέγεθος και προκαλούν σημαντικά συμπτώματα στον ασθενή: τοπική διόγκωση, πόνο, αιμορραγία, ακράτεια και φαγούρα. Η κυριότερη αιτία που προκαλεί τις αιμορροΐδες είναι η δυσκοιλιότητα και ιδιαίτερα η έντονη και παρατεταμένη προσπάθεια κατά την αφόδευση.

Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή, αποτελούν παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιδείνωση των αιμορροΐδων. Περίπου το 80% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποιο πρόβλημα σχετιζόμενο με αιμορροΐδες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Συνήθως το πρόβλημα εκδηλώνεται με την εμφάνιση κόκκινου αίματος στην τουαλέτα αλλά και στο χαρτί μετά την αφόδευση ή με την αίσθηση της παρουσίας κάποιου όγκου στην περιοχή (όταν οι αιμορροΐδες “βγαίνουν” προς τα έξω).
Οι αιμορροΐδες διακρίνονται σε τέσσερις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Όταν είναι 3ου ή 4ου βαθμού είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία, δεδομένου ότι οι συντηρητικές θεραπείες (χάπια Daflon, κρέμα Proctosynalar κλπ) αποτυγχάνουν πάντοτε. Οι κλασσικές χειρουργικές μέθοδοι περιλαμβάνουν αφαίρεση των αιμορροΐδων. Το βασικότερο μειονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι συνοδεύονται από σημαντικού βαθμού πόνο, αιμορραγία και άλλες επιπλοκές (π.χ. ακράτεια) μετά τη χειρουργική επέμβαση. Τη λύση στα προβλήματα αυτά έρχεται να δώσει η χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων με LASER.

Το Laser είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα Κέντρα στις ΗΠΑ και στη Γερμανία. Η άμεση εφαρμογή του στους αιμορροϊδικούς όζους προκαλεί την προοδευτική συρρίκνωσή τους, και έτσι δεν είναι αναγκαία η αφαίρεσή τους. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η φυσιολογική ανατομία της περιοχής και μηδενίζεται η πιθανότητα επιπλοκών. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αυτή η μέθοδος είναι τα εξής:

– Καθόλου πόνος Ο ασθενής δεν πονάει καθόλου μετά την επέμβαση, κάτι που είναι πρωτοποριακό για τις επεμβάσεις της περιοχής.

– Καθόλου αιμορραγία Ο κίνδυνος αιμορραγίας μετά την επέμβαση είναι μηδαμινός.

– Καμία επιπλοκή Το Laser έχει δράση μόνο στις αιμορροΐδες. Δεν προκαλεί καμία βλάβη στην περιοχή του πρωκτού.

– Ταχύτατη ανάρρωση Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του την επόμενη ημέρα.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι ίδια με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους. Οι αιμορροΐδες δεν επανεμφανίζονται και ο ασθενής απαλάσσεται οριστικά από το πρόβλημα. Η επαναστατική εφαρμογή του Laser κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας καθιστά τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους θεραπείας των αιμορροΐδων ξεπερασμένες, γεγονός που θα οδηγήσει στη σταδιακή κατάργησή τους.